jhmlogo9fw

Interna utbildningar

Några typiska uppdrag på senare tid:

Jag skräddarsyr de flesta interna utbildningar i samråd med uppdragsgivaren. Här är några teman för de mest aktuella utbildningarna och föredragen just nu:

Bli en bättre pedagog – tala inför andra och skapa dialog
Jag ger många olika varianter på uppskattade pedagogikutbildningar, allt från 1–3 timmars föredrag till 12 dagars långtidsutbildningar. Den vanligaste utbildningen är 2–3 dagar och innehåller både praktisk pedagogik och presentationsteknik.

Bygg ett positivt team – också i förändring
Denna mycket framgångsrika processorienterade kurs har hjälpt många team till framgång. Den är i allmänhet två dagar vilket räcker för de flesta team för att återfinna sin motivation, sitt fokus och för att ta fram en handlingsplan som hela teamet står bakom. Kursen kan med fördel kombineras med några mentorssessioner för teamledaren.

Lär dig handleda med framgång – överför din kunskap till andra
Handledning blir en alltmer avgörande färdighet i kunskapsföretag. De som har kunskapen behöver verktyg för att kunna överföra den till andra i organisationen. På denna utbildning får deltagarna generöst med övningstillfällen och alla nödvändiga redskap för att komma igång med handledning.

 

Alla utbildningar och all handledning gör jag i en trygg, positiv och inspirerande anda med praktiska exempel och lättanvända metoder.

På vissa av de interna kurserna i pedagogik deltar Tamara Himmelstrand som utbildare och bidrar med sina specialkunskaper i coacha framgång i framförandets konst.

item2a