jhmlogo9fw

En föredrag för skolan som vill uppmuntra sina lärare att växa…

Övervinn jantelagen
– och bli en bättre lärare eller utbildare

Detta föredrag vänder sig till alla som arbetar som lärare eller utbildare och känner behov av ett positivt lyft.

Idag är entusiasm och positivitet nödvändiga inslag i varje lärandesituation. En god självkänsla förstärker vår utstrålning och ökar därmed vår effektivitet som lärare och utbildare. En god självkänsla förbättrar relationen med elever och kursdeltagare. Men många vittnar om att jantelagen ännu lever i Sverige. Men jantelagen går dock att övervinna – med mod och civilkurage – vilket ger självkänsla. Att övervinna jantelagen gör alla till vinnare, var och en på sitt eget sätt.

Detta föredrag handlar om hur vi övervinna jantelagen i lärarrollen och blir en ännu mer entusiastisk och positiv lärare.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel anpassade till pedagogikens värld, provokativa frågeställningar, humor och aktiverande bikupor. Detta föredrag kan bli en positiv vändpunkt i livet – i alla händelser kommer det att stärka åhörarnas självkänsla. Föredraget kan med fördel kombineras med mentorsamtal för berörda skolledare.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredag i Övervinn jantelagen – och bli en bättre lärare eller utbildare.

Jonas Himmelstrand

item2a