jhmlogo9fw

En föredrag för alla som vill växa som människor i sitt dagliga värv…

Övervinn jantelagen
– och bli en lyckligare människa

Detta föredrag vänder sig till alla som önskar sig något mer i sitt liv än bara materiell välfärd.

Forskning visar att vi inte blivit lyckligare sedan 1950-talet, trots en enorm materiell välståndsökning. Annan forskning visar att utöver en viss minimi-inkomst så ger inte mer pengar större lycka. Däremot vet vi att en positiv livssyn, goda nära relationer och en känsla av mening med livet, ger större lycka. Lyckan kan därmed inte köpas för pengar utan bara erövras genom att söka inom oss själva.

Detta föredrag handlar om hur vi kan övervinna jantelagen inom oss själva och skapa oss ett ännu mer tillfredsställande liv.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, provokativa frågeställningar, humor och aktiverande bikupor. Detta föredrag kan bli en positiv vändpunkt i livet – i alla händelser kommer det att stärka åhörarnas självkänsla.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredag i Övervinn jantelagen – och bli en lyckligare människa.

Jonas Himmelstrand

item2a