jhmlogo9fw

jonasbildOm oss

Jag är Jonas Himmelstrand och arbetar som utbildare, mentor och författare i egen regi sedan 1981.

Under mer än 25 år har jag utbildat i stora och små företag, i privat och offentlig sektor och, förutom i de nordiska länderna, även i England och Mexico. Min specialitet är processorienterade teamutbildningar samt kursen Bli en bättre pedagog där 100-tals deltagare genom åren lärt sig bli effektivare pedagoger genom återkoppling med video och individuell handledning. Dessutom har jag gjort mig känd som en positiv och entusiastisk föreläsare i ämnen som pedagogik, teamarbete, ledarskap och personlig utveckling.

På högskolan läste jag till universitetskemist men har även läst socialantropologi. Intresset för människor tog så småningom överhanden. I tre år arbetade jag på ett miljöterapeutiskt behandlingshem innan jag startade eget som utbildare. Under min uppväxt gick jag fem år i skola i USA och Nigeria och undervisar således obehindrat på både engelska och svenska. Jag är gift med Tamara och har tre barn.

Sedan 1992 har jag skrivit i fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa. Jag har också skrivit 15 idéer för att Uppmuntra (1982), En bok om Relationer (2002) och En liten bok om ledarskap (2004). Dessutom är jag medförfattare till klassikern Levnadskonst – en Ordbilderbok för vuxna (1988) och huvudförfattare till Strategiers Jubileumsbok 1985–2005 (2005). Nyligen kom jag ut med en större bok om personlig utveckling hos individ, i ledarskap och i samhälle med titeln Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige (2007).


 

phototamaraskribentJag är Tamara Himmelstrand och är i grunden musikpedagog och fiollärare. Numera arbetar jag också som utbildare i pedagogik för vuxna. Jag har en passion för pedagogik och hade faktiskt mitt första uppdrag som utbildare redan vid åtta års ålder. Min pappa missade att ge en blockflöjtslektion, så jag gav den istället.

Jag är uppvuxen i Schweiz och är utbildad vid musikkonservatoriet i Lausanne. Jag har intresserat sig för sambandet mellan personlig utveckling och musikutövande och fördjupat mig åtskilligt inom områdena pedagogik och personlig utveckling. Bland annat har jag gått en djupgående fyra-årig utbildning i personlig utveckling, där andningen varit en central ingrediens. Under senare år har jag lett ett sofistikerat program för barn med särskilda behov där jag kunnat utveckla min förmåga att leda och utveckla människor individuellt.

En ännu opublicerad bok om musikpedagogik och en vision om en bok om moderskap finns med i mina publicistiska framtidstankar. Dessutom skriver jag ibland i fortbildningsbrevet Strategier. Jag är gift med Jonas och har tre barn.

Jag har givit en mängd kurser i musik genom åren. Jag har också givit en kurs i personlig utveckling, Uppskatta sig själv som kvinna. I mer än 15 års tid har jag givit individuell handledning på kursen Bli en Bättre Pedagog. Dessutom har jag givit föredrag om pedagogik och om relationer.

item2a