jhmlogo9fw

Om företaget

Den enskilda firman Jonas Himmelstrand Konsult grundade Jonas redan 1981 och sedan dess har han arbetat som konsult, mentor, utbildare och föredragshållare. 1989 bildade Jonas och Tamara handelsbolaget The Happy Company under vars namn vi en tid gav alla våra gemensamma utbildningar samt Tamara gav sina musikutbildningar. Sedan 1992 har Jonas varit en av utgivarna av fortbildningsbrevet Strategier som grundades av John Steinberg 1985. Jonas övertog Strategier år 2003 och har drivit det i egen regi sedan dess.

Idag drivs all vår verksamhet genom bolaget Himmelstrand Mentor AB vilket har fyra verksamhetsgrenar:

Jonas Himmelstrand Mentor som erbjuder mentorskap, utbildning och föredrag i huvudsak riktat till arbetslivet inom områdena ledarskap, pedagogik och personlig utveckling. www.jhmentor.se

Strategier för Mänsklig Potential som är ett utvecklingsbrev som kommer ut 22 gånger per år varannan måndag och skriver om mänsklig potential inom skola, organisationer, samhälle och hem. www.strategier.se

The Happy Company som är inriktat på barn, familj och personlig utveckling till privatpersoner. Erbjuder skrifter, föredrag och med tiden förmodligen även utbildningar. www.thehappycompany.se

Tamaras musikskola ger Tamaras musikutbildningar.


Himmelstrand Mentor AB
Box 1454, 114 79 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-20 o1 14
E-post: info@jhmentor.se

item2a