jhmlogo9fw

Ett föredrag för lärare på alla stadier...

Ledarskap i klassrummet

– hur du skapar och bibehåller ett gott inlärningsklimat

Detta föredrag vänder sig till lärare på alla stadier i skolan, även gymnasielärare. Elevvårdspersonal och skolledare kan med fördel också delta.

Såväl lärarrollen som ledarrollen har blivit mer komplex i dagens kunskapssamhälle. Vi förväntas idag använda mer av våra intellektuella resurser i arbetet, med motsvarande påverkan på skolan. Detta ställer nya krav på engagemang och positiva attityder. Samtidigt har vi en ungdomsgeneration där den psykiska ohälsan ökar. För att klara både inlärning och social utveckling i dagens skolsituation krävs ledarskap i klassrummet – ett modernt ledarskap som uppmuntrar alla elever att lära och växa som människor.

Detta föredrag erbjuder modeller och praktiska redskap för att tydliggöra och förstärka den positiva ledarrollen i lektionssalen. Lärare som deltar på föredraget kommer att få aha-upplevelser och se nya strategier för att hantera utmaningarna i dagens klassrum.

Föredragets innehåll:

Föredraget kan anpassas efter målgruppen och de stadier i skolan som berörs. Föredraget kan vara 1–3 timmar och även utvidgas med aktiviteter till att omfatta en hel utbildningsdag. Ta kontakt med mig för mera upplysningar eller om du vill boka ett föredrag eller en utbildningsdag i Ledarskap i klassrummet.

Jonas Himmelstrand

item2a1