jhmlogo9fw

Kursanmälan

På den här sidan kan du anmäla dig till alla våra utannonserade kurser. Är det flera från samma arbetsplats och samma fakturadress som ska gå så skriv i meddelanderutan namnen på alla tillkommande kursdeltagare.

Är fakturaadressen samma som arbetsplatsadressen så behöver inte denna adress skrivas en gång till.

Vi skickar en bekräftelse på din eller er anmälan.

Välkommen till våra kurser!

Ingen kurs planerad för närvarande

Förnamn:

Efternamn:

Organisation:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Land:

Telefon:

E-post:

Fakturamottagare:

Fakturareferens:

Fakturaadress:

Faktura postnr:

Faktura postort:

Övriga meddelanden:

item2