jhmlogo9fw

En kurs för dig som behöver handleda andra i det du kan ...

Lär dig handleda med framgång

- hur du överför din kunskap till andra

Denna utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete behöver handleda andra inom det egna kompetensområdet. Det är en praktisk orienterad kurs som passar även rena nybörjare.

Inte minst inom det tekniska området finns ett stort behov i att överföra kompetens från de mer erfarna till de mindre erfarna. Detta kan vara helt avgörande för framgång i ett kunskapsföretag, i synnerhet för tekniker, ingenjörer och naturvetare samtidigt som behovet av kunskapsöverföring ofta är störst just där.

Det unika med den här kursen är: Den positiva atmosfären, som är trygg och inspirerande; Den individuella uppmärksamhet och det stora utrymme som varje kursdeltagare får.

Utbildningens innehåll:

Utbildningen kan vara 1-4 dagar lång. Kursdeltagarna får generöst med tid att öva på olika handledningssituationer och återkoppling på handledningsövningarna. Kursen är rolig och deltagarna blir mer framgångsrika handledare.

Ta gärna kontakt med oss för mer upplysningar eller om du vill boka en utbildning i Lär dig handleda med framgång - hur du överför din kompetens till andra.

item2a