jhmlogo9fw

Ett föredrag om att bygga på det du är bra på…

Använd dina styrkor och väx i arbetet

Detta föredrag kan vända sig till både chefer och medarbetare och syftar till att väcka insikt om värdet för alla parter på att bygga på våra styrkor i arbetet.

Modern forskning visar att det tidigare synsättet att försöka förbättra sina svagheter inte är särskilt effektivt. Väsentligt mer effektivt är att låta varje medarbetare göra och utveckla vad de gör bäst. Forskningen visar också att förhållandevis få upplever att de utnyttjar sin potential fullt ut på jobbet. Vi vet också att vår inre motivation är den starkaste drivkraften för att förverkliga alla våra inneboende möjligheter.

Detta föredrag ger en mängd tips och idéer på hur alla på arbetet kan bygga på sina styrkor, något som kan lyfta framtida utvecklingssamtal.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med många exempel, och aktiverande bikupor – ett föredrag som stärker självkänslan. Föredraget kan vara en utmärkt inledning till kursen Bygg ett positivt team och med fördel kombineras med mentorsamtal för berörda chefer.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredrag i Använd dina styrkor och väx i arbetet.

Jonas Himmelstrand

item2a