jhmlogo9fw

Ett föredrag för alla pedagoger som vill utveckla sin pedagogik…

Lär dig praktisk pedagogik

Detta föredrag vänder sig till alla som arbetar med vuxenpedagogik och ger tips och idéer för att utveckla pedagogiken.

Många utbildare i arbetslivet upplever att de efter en tid behöver nya pedagogiska idéer för att komma vidare och fortfarande tycka att det är kul att undervisa. Här behandlas grunderna i vuxenpedagogiken tillsammans med nya pedagogiska modeller, vilket ger möjligheter att hitta egna sätt att förnya sin egen pedagogik på.

Detta föredrag ger många goda idéer och praktiska redskap för att förbättra pedagogiken på vuxenkurser och utbildningar, oavsett i vilket sammanhang de ges.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med praktiska redskap och exempel, samt aktiverande bikupor. Varje deltagare har möjlighet att lyssna utifrån sina egna speciella behov och testa nya idéer i bikupediskussioner med andra.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredrag i Lär dig praktisk pedagogik.

Jonas Himmelstrand

item2a