jhmlogo9fw

Ett föredrag för alla som någon gång står inför en grupp…

Bli en bättre pedagog

Detta föredrag vänder sig till alla som vill lära sig tala inför grupp, skapa en dialog med sina åhörare och en positiv atmosfär på sina presentationer och kurser.

Allt fler människor förväntas ha den spännande färdigheten att presentera information för andra. Att tala inför en grupp med ambitionen att skapa engagemang är en konst, som inte alla är bekväma med. Det är dock en konst som kan läras, och även enkla redskap och insikter – som förmedlas på detta föredrag – kan väsentligt förbättra en presentation.

Detta föredrag ger en mängd skarpa idéer och praktiska redskap för att förbättra presentationer och föredrag, oavsett i vilket sammanhang de ges.

Föredragets innehåll:

Deltagarna kan vänta sig ett inspirerande föredrag med praktiska redskap och exempel, samt aktiverande bikupor. Varje deltagare har möjlighet att lyssna utifrån sina speciella behov och testa nya idéer i bikupediskussioner med andra.

Ta gärna kontakt med mig för mer upplysningar eller om du vill boka ett föredrag i Bli en bättre pedagog.

Jonas Himmelstrand

item2a