jhmlogo9fw

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige


foljahjartaHur väl hjälper det svenska samhället sina medborgare att växa till sin fulla mänsklighet? Den frågan har jag försökt besvara i en bok som snart publiceras. Jag har utgått från mina personliga och professionella erfarenheter av personlig utveckling och ledarskap. Boken heter: "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige".

Jag blev en gång intresserad av ledarskap som ett medel att skapa ett bättre och mer utvecklande arbetsliv för människor. När jag fick barn insåg jag att föräldraskap också är ett ledarskap som i mångt och mycket bygger på samma principer. Ytterligare en viktig form av ledarskap är det ledarskap som statsmakterna utövar över medborgarna. I min bok tar jag upp alla dessa former av ledarskap och hur de påverkar våra möjligheter att växa som människor i Sverige idag.

Den höga stressrelaterade ohälsan samt den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar visar att många svenskar idag inte hittar en väg att växa till sin fulla mänsklighet. Omvänt kan man uttrycka det som den humanistiske psykologins grundare Abraham Maslow:

Ett friskt samhälle
skulle vara ett samhälle
som möjliggör för flest människor
att uppfylla sin fulla potential.

Abraham Maslow

Citatet belyser vad boken ytterst syftar till: att visa vägen till ett samhälle där alla människor har möjlighet att erövra sin fulla mänsklighet – ett modernt 2000-talets folkhem högst upp på Maslows behovstrappa utefter dagens förutsättningar.

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige finns nu utgiven för omedelbar leverans. Läs mer om boken på på förlagets hemsida.

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige, av Jonas Himmelstrand
The Happy Company Publishing 2007.
ISBN 978-91-975836-1-9. 613 sidor.
Pris: 285 kr inklusive 6% moms.
Porto 47 kr för en bok tillkommer.

Boken kan beställas via telefon, brev, fax, e-post eller på beställningssidan.

item2a