jhmlogo9fw

En kurs om teamkänsla, samarbete och resultat…

Bygg Ett Positivt Team

– också i förändring!

Den här utbildningen vänder sig till alla sorters team - arbetslag, skifteslag, lärarteam, medbestämmandegrupper, ledningsgrupper och andra.

Utmaningen för många team idag är att arbeta effektivare med bättre kvalitet och service i en tid av krympande resurser. Ekvationen går bara ihop om teamet kan ta tillvara och utveckla sina medlemmar och sitt samarbete så att alla kan göra sitt bästa och dra åt samma håll med en stor portion arbetsglädje.

På den här utbildningen får teamet, utifrån sina egna förutsättningar, lära sig att hitta sina mål samt de praktiska metoder och den teamkänsla som behövs för att nå målen och bygga ett positivt team.

Utbildningens innehåll:

Detta är en utbildning med hög aktivitet från deltagarna: övningar direkt relaterade till arbetssituationen varvade med samtal, diskussioner och presentationer i olika former.

Utbildningen kan vara 1-2 dagar plus ev. uppföljningsdagar. Mentorsamtal för teamledaren kan också med fördel ingå. Den kan även skräddarsys som en del i en organisationsförändring. Ta kontakt med mig för mera upplysningar eller om du vill boka en utbildning i Bygg ett positivt team – också i förändring!

Jonas Himmelstrand

item2a