jhmlogo9fw

15 idéer och praktiska redskap för att
Uppmuntra dig själv och andra människor


Bild på boksomslagDetta är min första skrift som skrevs sommaren 1982. Det är ett häfte i A4-format på 21 sidor som kortfattat beskriver de tankegångar som jag då använde på mina utbildningar.

Häftet var populärt och sålde i runt 5000 exemplar. Det innehöll viktiga tankegångar i en tid när det egna inre engagemanget och den kreativa tankeförmågan började bli allt viktigare för människor, både privat och på jobbet.

Häftet är utgånget sedan många år tillbaka, men kan fortfarande köpas i scannad och spiralinbunden form. Häftet innehåller knappast något som det inte skrivits mängder om sedan 1980-talet. Däremot är det i sin kortfattade och enkla form, och genom sin popularitet på sin tid, ett intressant historiskt dokument om tidiga kurser i personlig utveckling i svenskt arbetsliv.

Ur innehållet:

15 idéer och praktiska redskap för att Uppmuntra dig själv och andra människor, av Jonas Himmelstrand.
Jonas Himmelstrand 1982. 21 sidor.
Pris 10o kr inklusive 6% moms. Porto tillkommer.

Boken kan beställas via telefon, brev, fax, e-post eller på beställningssidan.

item2a1